Khu Ruby gồm 5 tháp, 11 – 12 tầng: 1.488 Căn hộ 2-3 pn, 14 cửa hàng (Block A), 18 cửa hàng (Block E)

  • Block A,B: 11 tầng bàn giao năm 2014 (Hòa Bình xây)
  • Block  C: 12 tầng bàn giao 12/2016 ( Dũng Tiến xây)
  • Block D: 12 tầng, bàn giao quý 4/2017 (Phước Thành xây)
  • Block E: 12 tầng, bàn giao Quý 2/2018 (Phước Thành xây)